Rent your Mercedes-SLK-350
 

Mercedes-SLK-350
50250 €
Mercedes-SLK-350
272ch
Automatic
480 €
1190
2400 €
7460 €
2
3498
 
5,6 s
25
250 km/h
5
Mercedes-SLK-350 Mercedes-SLK-350 Mercedes-SLK-350
9000 €
40 €
3000